Nhẫn nam

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

NATC 0001

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm Nhẫn nam
Chất liệu Vàng nữ trang 14 K
Trọng lượng  
Chỉ vàng  
Đá Diamond,Ruby
ruby(11.3X10.2) 8 Kc(1.2)

NADC 0050

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm Nhẫn nam
Chất liệu Vàng nữ trang 14 K
Trọng lượng  
Chỉ vàng  
Đá Diamond,Sapphire
SA.OV6.5x8.7 6 KC1.5

 

Lazer

dotuoi

Kim cuong