Nghị quyết Đại hội có đông thường niên năm 2012

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Cần Thơ được tiến hành từ 14 giờ 30 ngày 30/03/2012, tại hội trường Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC CầnThơ số 05 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ với sự có mặt của 18 cổ đôngvà đại diện cô động, đại diện cho 2.083.445 cồ phần, chiếm tỷ lệ 86,81 % trên tồng số 2.400.000 cồ phần của Công ty.

 

Lazer

dotuoi

Kim cuong